DI-NOC™ Architectural Finishes

3M™ 特耐裝飾貼膜

  • 特耐裝飾貼膜是建築裝修使用的專業科技貼。
  • 超過1000種的款式、材質、顏色以供選擇。
  • 使用裝飾貼膜可減少裝修帶來的建築廢料。
  • 施工快速,同時減少粉塵和噪音。
  • 材料通過阻燃測試及LEED環保認證,提供環保又安全的空間。
  • 應用範圍廣泛:玻璃、牆身、大門、家具、大堂天花等等。
DI-NOC™ Architectural Finishes FW
Ref.: https://www.3m.com.hk/3M/zh_HK/company-hk/search/?Ntt=di+noc+fw

DI-NOC™ Architectural Finishes ME
Ref.: https://www.3m.com.hk/3M/zh_HK/company-hk/search/?Ntt=di+noc+me

DI-NOC™ Architectural Finishes PA
Ref.: https://www.3m.com.hk/3M/zh_HK/company-hk/search/?Ntt=di+noc+pa

DI-NOC™ Architectural Finishes PS
Ref.: https://www.3m.com.hk/3M/zh_HK/company-hk/search/?Ntt=di+noc+ps

DI-NOC™ Architectural Finishes WG
Ref.: https://www.3m.com.hk/3M/zh_HK/company-hk/search/?Ntt=di+noc+wg

DI-NOC™ Whiteboard Finish WH
Ref.: https://www.3m.com.hk/3M/en_HK/p/d/v000585726/